CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstav

Šampión Šampión? ?eské republiky 2006

30.1.2007 | reportáže z výstav


RhodéskĂ˝ Ridgeback op?t fantasticky bodoval na této prestiĹľnĂ­ vĂ˝stav?.

Po lo?ském vĂ­t?zstvĂ­ celé vĂ˝stavy ridgeback postoupil do finále TOP 10 ps? fantastickĂ˝m vĂ­t?zstvĂ­m v šesté skupin? FCI.

Marek Vl?ek s Ascotem (Ascot Alta Mirano)


Marek s Ascotem p?i posuzování v kruhu

Marek však nebyl ten den jediný kdo vzorn? reprezentoval náš klub RR-Sport.

Lucka Kot?rová z CHS Z Lukovského dvora vyhrála celoro?nĂ­ sout?Ĺľ a stala se nejlepším Juniorhandlerem pro rok 2006 v kategorii do 18-ti let.

2x Lucka Kot?rová
Nefalšovaná radost hrdého otce Petra Kot?ry. Však my dob?e vĂ­me, z ?eho ta radost pramenila, nebo? z n?j doslova sálala v pr?b?hu celého dne :-)
Mezi jednotlivými ?ástmi sout?ží probíhaly ukázky r?zných kynologických aktivit.
P?edvád?ní práce asisten?ního psa
Tanec se psem
Fly Ball
Poda?ilo se nám hned zrána vybojovat separé mĂ­stnost, kde jsme m?li vynikajĂ­cĂ­ zázemĂ­ a sem tam nás navštĂ­vila i n?jaká ta VIPka za Ăş?elem odreagovánĂ­ od nap?tĂ­ ze sout?ĹľnĂ­ch oficialit :-)
Zástupci RR-Sportu se p?eci nemohli nevyfotit na stupních vít?z?. Vždy? jsme byli bezesporu nejpo?etn?jší fan club :-)
Záv?rem p?irozen? nemohu zapomenout na vít?ze Šamióna Šampión? pro rok 2006 - zástupce pplemene Shih Tzu v pohybu v kruhu a p?i ocen?ní na stupních vít?z?