CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Šampión Šampión? ?eské republiky 2006

30.1.2007 | reportáže z výstavy


Rhodéský Ridgeback op?t fantasticky bodoval na této prestižní výstav?.

Po lo?ském vít?zství celé výstavy ridgeback postoupil do finále TOP 10 ps? fantastickým vít?zstvím v šesté skupin? FCI.

Marek Vl?ek s Ascotem (Ascot Alta Mirano)


Marek s Ascotem p?i posuzování v kruhu

Marek však nebyl ten den jediný kdo vzorn? reprezentoval náš klub RR-Sport.

Lucka Kot?rová z CHS Z Lukovského dvora vyhrála celoro?ní sout?ž a stala se nejlepším Juniorhandlerem pro rok 2006 v kategorii do 18-ti let.

2x Lucka Kot?rová
Nefalšovaná radost hrdého otce Petra Kot?ry. Však my dob?e víme, z ?eho ta radost pramenila, nebo? z n?j doslova sálala v pr?b?hu celého dne :-)
Mezi jednotlivými ?ástmi sout?ží probíhaly ukázky r?zných kynologických aktivit.
P?edvád?ní práce asisten?ního psa
Tanec se psem
Fly Ball
Poda?ilo se nám hned zrána vybojovat separé místnost, kde jsme m?li vynikající zázemí a sem tam nás navštívila i n?jaká ta VIPka za ú?elem odreagování od nap?tí ze sout?žních oficialit :-)
Zástupci RR-Sportu se p?eci nemohli nevyfotit na stupních vít?z?. Vždy? jsme byli bezesporu nejpo?etn?jší fan club :-)
Záv?rem p?irozen? nemohu zapomenout na vít?ze Šamióna Šampión? pro rok 2006 - zástupce pplemene Shih Tzu v pohybu v kruhu a p?i ocen?ní na stupních vít?z?